la
su
md
sm
iph6pl
iph6l
saml
iph5l
iph4l
iph6pp
samp
iph6p
iph5p
oth

زمانه مدرن سبک زندگی مدرن می خواهد.

1396/05/28

بسیاری از کارهایی که در گذشته به سختی انجام می شد حالا به راحتی صورت می پذیرد...

زمانه مدرن سبک زندگی مدرن می خواهد. بسیاری از کارهایی که در گذشته به سختی انجام می شد حالا به راحتی صورت می پذیرد، برعکس در بسیاری از مواقع هم نحوه ی انجام کارها عوض شده است. یکی از کارهای پر دردسر این روزها انجام کارهای مربوط به خانه است: از نظافت و پذیرایی گرفته تا تعمیر و بازسازی. در این روزها که ترافیک و فشار کار امان همه را بریده، در بسیاری از خانه ها گاه تعویض یک شیر آب که چکه می کند یا لامپی که سوخته، سرویس کولر در آستانه ی فصل گرم، رسیدگی به گیاهانی که حالشان خوب نیست یا نظافت منزل، روزها طول می کشد. آقا و خانم خانه ای که شاغلند، پدر و مادری که تنها بار زندگی را به دوش می کشند، جوانی که تنها زندگی می کند، هیچ کدام وقت و حوصله ای برای انجام این خدمات منزل و خرده کاری ها ندارند.


98 بازدید