@**@ @**@ @**@
la
su
md
sm
iph6pl
iph6l
saml
iph5l
iph4l
iph6pp
samp
iph6p
iph5p
oth

پس از دریافت فیکسیو از لینک مستقیم، مراحل زیر را طی کنید

1- با زدن بر روی آیکون اپلیکیشن با پیغام زیر مواجه می شوید.

2- برای فعال سازی ابتدا وارد Setting دستگاه شوید.

3- وارد بخش General شوید.

4- وارد بخش Device Management شوید.

5- مطابق عکس بر روی عدد کلیک کنید.

6- مطابق عکس بر روی Trust کلیک کنید.