la
su
md
sm
iph6pl
iph6l
saml
iph5l
iph4l
iph6pp
samp
iph6p
iph5p
oth

اهمیت سرویس خودرو

1397/05/03

امتیاز دهید
1

سرویس خودر در محل با فیکسیو

سرویس دوره‌ای خودرو شاید یکی از مهم‌ترین وظایف هر راننده در قبال خودرو خود باشد که نباید آن را نادیده گرفت. مهم نیست چه نوع خودرویی و با چه نوع برندی سوار می‌شوید؛ زیرا در هنگام خرید خودرو دفترچه‌ای به همراه آن دریافت می‌کنید که که کلیه اطلاعات مربوط به خودرو و نحوه نگهداری از آن در این دفترچه ذکر شده است. بنابرایت توجه به سرویس دوره‌ای خودرو می‌تواند شرایط بهتری را برای رانندگی با اطمینان به همراه بیاورد و سبب کاهش هزینه‌های تعمیرات اساسی در بلند مدت شود. فیکسیو با ارائه خدمات سرویس خودرو در محل، سعی در ایجاد احساس راحتی برای شما و خودرویتان را دارد.


192 بازدید