la
su
md
sm
iph6pl
iph6l
saml
iph5l
iph4l
iph6pp
samp
iph6p
iph5p
oth

معماری و طبیعت

1397/05/20

امتیاز دهید
1

ارتباط بین معماری و طبیعت چگونه است؟

قرار گرفتن در طبیعت، تاثیرات مثبتی بر روی فعالیت‌های فیزیکی، روحی و روانی انسان دارد؛ به طوری که استرس و فشار کار روزانه را از او دور نموده و محیطی آرام را برای او فراهم میکند. اهمیت طبیعت در معماری بسیار مورد توجه معماران بوده است. ما با قوانین طبیعت همسو و هم‌صدا هستیم و این قوانین بر ما حاکمیت دارند و همه اعمال ما براساس آن‌هاست. گرین وال (Green Wall) یکی از موارد تلفیق معماری با طبیعت است و کاهش آلودگی هوا، زیبایی مناظر، صرفه‌جوی در مصرف آب و سایر منابع انرژی از فواید آن هستند. فیکسیو با دراختیار داشتن متخصصان مجرب، سعی دارد محیطی زیبا با تلفیقی از طبیعت در خانه‌تان ایجاد کند. زیبایی خانه‌تان را به ما بسپارید.


2751 بازدید


ارسال نظر

نظرات شما